WELCOME TO MUHAMMAD TAUFIQ'S BLOG, THANKS FOR YOUR VISIT

Minggu, 13 Februari 2011

Pengumuman UPA 2010

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS

UJIAN PROFESI ADVOKAT 2010

KOORDINATOR DAERAH YOGYAKARTA

1 YGK01583 A ZIMAM ALHAQ SH

2 YGK01496 ABDUS SALAM SH

3 YGK01473 ABIA ANGGA PAHALA SH

4 YGK01481 ACHMAD DEVA PERMANA SH

5 YGK01542 ALOYSIUS YOSSI ARIBOWO SH

6 YGK01598 AMIN STIYONO SH

7 YGK01549 AMIRUL BAHRI SH

8 YGK01569 ARIF WICAKSONO SH

9 YGK01566 BETTY FITRIANING T SH

10 YGK01524 DESI SULISTIANI SH

11 YGK01489 DETKRI BADHIRON SH

12 YGK01540 EMI FITRIYA HARAHAP SH

13 YGK01532 ENDRA SH

14 YGK01483 ERWIN NURACHMANI P SH

15 YGK01474 FANNY DIAN SANJAYA SH

16 YGK01593 FEBRINA INDRASARI SH

17 YGK01528 FERY HANDIKA SH

18 YGK01501 FREDY DWI SETYONO S

19 YGK01599 GEMPAR PAMBUDI SH

20 YGK01552 HAMZAL WAHYUDIN SH

21 YGK01486 HERI ANTORO SH

22 YGK01530 HEROE SETIYANTO SH

23 YGK01511 ICI KURNIASIH SH

24 YGK01620 IGNATIUS WAHYU S PURNAMA

25 YGK01557 IKO MAREATA DARMAWANT SH

26 YGK01604 IMAM MUNANDAR SH

27 YGK01596 INDRIAWAN SH

28 YGK01459 IRFANA JAWAHIRUL MAULIDA

29 YGK01606 JALIMSON SIPAYUNG SH

30 YGK01504 KURNIAWAN TRI WIBOWO SH

31 YGK01488 KUSWANTO SH

32 YGK01616 M PRADHIPTA E SH

33 YGK01589 MARIO PARDAMEAN SINAGA SH

34 YGK01463 MIRANTHI ELIYANTIE PUTRI

35 YGK01522 MOHAMMAD BUDI DARMA P SH

36 YGK01509 MUCHSON SH

37 YGK01611 MUHAMMAD FAJAR RAMA SH

38 YGK01553 MUSLIH ANHAR SH

39 YGK01523 MUTASHIM BILLAI QOYYIM SH

40 YGK01623 NANANG HIMAWAN SH

41 YGK01579 NOERTYAS LAZUARDI SH

42 YGK01546 NUNUNG TRI HATMOKO SH

43 YGK01517 NUR PRIYATNO SH

44 YGK01590 OKTAVIA MEGA RANI SH

45 YGK01610 PENI SUKROMURWANI SH

46 YGK01470 PITRI INDRIANINGTYAS SH

47 YGK01510 PRAYOGO SH

48 YGK01493 R GATOT K SITOMPUL SH

49 YGK01543 RIANDIANTO SH

50 YGK01457 RIZKY FEBRIAN K SH

51 YGK01478 RIZKY RAMADHAN BARIED SH

52 YGK01625 ROMI FAJAR ALI SH

53 YGK01531 RONI WIYANTO SH MH

54 YGK01627 RULI PRADINATA SH

55 YGK01495 SETYOKO SH

56 YGK01519 SUBHAN SH

57 YGK01602 SUMARDANI HERI NUGROHO SH

58 YGK01472 SUPRIJATMAN SH

59 YGK01561 SUWARSONO SH

60 YGK01513 TEGUH HERI SETIADI SH

61 YGK01494 TITIS HERUNO SH

62 YGK01580 TONY ARIFUDDIN SIRAIT SH

63 YGK01578 TRIYANTO SH

64 YGK01507 WASKITO SH

65 YGK01607 YUDHISTIRA A RAHMAN HAKIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar